Tarmo Koppeli veebileht

Akadeemiline lühibiograafia

Tarmo Koppel on Taltechi ärikooli õppejõud ja teadlane al 2009. aastast. Tema professionaalne kui akadeemiline taust on nii ärikorraldusest kui infotehnoloogiast. Tarmo õpetab ja juhendadeb tudengeid kõikidel haridusastmetel: doktori, magistri ning bakalaureuse tasemel, aga viib läbi ka keskkooliõpilastele suunatud kursuseid. Ta kaitses Taltechis ärijuhtimise doktorikraadi (2019). Hiljem töötas ta Lõuna-Carolina Ülikooli AI instituudis järeldoktoris virtuaalsete assistentide ja soovitussüsteemide alal (2021). Ta oli ka erakorraline teadur Georgia State University ärikooli Insight instituudis, mis spetsialiseerus masinõppele ja arenenud ärianalüütikale (2022).


                         
       .-++**+==-:.            
     .:=*%@@%%##***++**+-           
   .=*#%%%%%%%%%%#*++*****##=          
  =@@@@@%@%%%%###%###****%##%#:         
  :@@@@@@@@%%%%%%%%%#%%#***%@#@@=        
  =@%*===+%@@@@%%%%@@@@%%###@@%@@-        
  .=::::-+#@%%%%%%%%%%#%%@%##@@@@%:       
  ::::::-*#%%%%###%#++*%@@@%#@@@@+       
  ::::::::-=#%%%%%*-*-=+%@@@%#@@@#.       
  .-=*#+=-::::-##@=:-%#-+@%@%%%#@@@-       
  .+@@@*=-:::..:*%+:*==:%@@%%%@*#@@@=      
  .:+*=-:::...:=*=:-:=%@@@#%@%%**#@@+:   :  
  ::::-:::::.:::-=::%@*=+%%@@%%#***%@%*+==-+*  
  .:::::::::--::--+::+=...*#%@@%%###**#%@@@#+.  
  .:++-:::::-++-===--+:...:##%%@%###%##%@@+:.  
   **+*=:.:++++*#%%::....-*%%#%%#######%%-   
    -+:--:-+*%@@@%:::....-#***#@@@%%%###%#.  
    #=-**#@@@@@@*:::....+=-+##%@@@@%@@@@%*:. 
     *%@@#*==*@@+:::...--=+*%##%%@@@@@@+#@*  
     ::.   =#*:::::+#@@@@@@@@%%@@@@@@-+@- 
          --:-*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#.%. 
          .-*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%*.  
          -%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*-:  
          +@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:*%.  
         #@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@% -=  
        :%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@=..  
        -@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@=   
        --=*#%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@%=    

Uurimisteemad

Tarmo praegused uurimisteemad hõlmavad AI rakendusi ärivaldkonnas, eriti virtuaalassistente, suuri keelemudeleid ja otsustugisüsteeme. Tarmo ja tema tudengid keskenduvad AI integreerimisele äriprotsessidesse, kombineerides generatiivset AI-d (suured keelemudelid) reeglipõhise AI-ga ning kasutades äriprotsesside juhtimise (BPM) mudeleid. Tema varasem töö on hõlmanud ka töötaja produktiivsust, nutikaid töökohti, andurvõrke, asjade internetti (IoT), tööohutust ning riskijuhtimist.

Loe lähemalt lehel TEEMAD

Õppetöö

Tarmo õpetamistöö hulka kuuluvad järgmised kursused: Digitaalne transformatsioon; Digitaalne ökosüsteem; Tarkvaratehnoloogiad; Tehisintellekti tööriistad ettevõtte tööprotsesside optimeerimisel digitaalse transformatsiooni ajal; Tehisintellekti rakendamine majandussektorites; Tehisintellekti alused. Tüüpkursusel on iganädalaselt loeng ja praktiline töö. Loengus vaatame üle esmalt viimased AI arengud ning diskuteerime, kuidas see mõjutab meie äride tegevusi. Seejärel tutvume uue kontseptsiooni ja teooriaga, mis võimaldavad mõista kuidas AI töötab päriselus, aga ka selle konkreetse lähenemise tugevusi ja nõrkusi. Praktilises harjutustunnis valmistame ja/või testime AI tööriista/ meetodit, valitud äriprotsessi automatiseerimiseks.

Loe lähemalt lehel TUDENGILE


"""""      
eeeee eeeee eeee
8 88 8 8 8
8 8 8eee8 8eee
8 8 88 88
8eee8 88 88ee


.--..--..--..--.
/ .. \.. \.. \.. \
\ \/\ \/\ \/\ \/ /
\/ /\/ /\/ /\/ /
/ /\/ /\/ /\/ /\
/ /\ \/\ \/\ \/\ \
\ \/\ \/\ \/\ \/ /
\/ /\/ /\/ /\/ /
/ /\/ /\/ /\/ /\
/ /\ \/\ \/\ \/\ \
\ \/\ \/\ \/\ \/ /
\/ /\/ /\/ /\/ /
/ /\/ /\/ /\/ /\
/ /\ \/\ \/\ \/\ \
\ `'\ `'\ `'\ `' /
`--'`--'`--'`--'

Tudengitööde juhendamine

Tarmo juhendatavad tööd on peamiselt jagunenud järgmiste märksõnade põhjal: Digipööre, Vestlusrobotid, Ennustav analüütika, Otsustugisüsteemid, AI ärirakendused. Lõputööd uurivad enamasti mõne innovaatilise lahenduse otstarbekust mõne äriprotsessi automatiseerimisel. Otstarbekust mõõdetakse näiteks töötegemise kiiruse, kulude, eksimuste arvu või kasutajate tagasiside (ankeetküsitlus, intervjuud) teel. Tihti viivad need uurimused läbi interventsiooni ehk palutakse ettevõtte töötajatel või klientidel proovida uut viisi asjade tegemisel. Teinekord on tegemist testklientide või tarbijatega, keda uuringusse kaasatakse. Mis on lõputöö sisu? Juhendatavad teemad, Juhendamisel ja Juhendatud tööd.

Loe lähemalt lehel JUHENDAMINE

Teenused ettevõtetele

Pakkume terviklikku äriprotsesside juhtimise teenust, mis hõlmab protsesside modelleerimist, analüüsi, disaini, juurutamist ja mõõtmist. Viime läbi põhjalikke teostatavusuuringuid tehnilises, toimivuse, majanduslikus ja õiguslikus valdkonnas. Lisaks aitame täiustada protsesse, arendada ja konfigureerida tehnoloogiat ning teostada muutuste juhtimist, sealhulgas pilootprojektide läbiviimist ja personali koolitamist. Terviklik lähenemise eesmärk on suurendada ettevõtte efektiivsust ja vähendada kulusid, pakkudes innovaatilisi lahendusi ja pidevat protsesside täiustamist.

Loe lähemalt lehel TEENUSED


""8""                    
8 eeee eeee eeeee e e eeeee eeee eeeee
8e 8 8 8 8 8 8 8 " 8 8 8
88 8eee 8eee 8e 8 8e 8 8eeee 8eee 8e 8
88 88 88 88 8 88 8 88 88 88 8
88 88ee 88ee 88 8 88ee8 8ee88 88ee 88ee8


/\ /\ /\
/ \/ \/ \
/ /\/ /\/ /\ \
/ / / /\/ /\ \ \
\ \ \/ /\/ / / /
\ \/ /\/ /\/ /
\ /\ /\ /
\/ \/ \

Koolitused

Tarmo viib regulaarselt läbi ka täiendkoolitusi ülikoolivälistele sihtrühmadele, sh ettevõtete ja avalike asutuste töötajatele, aga ka eraisikutest huvilistele. Koolituste formaadid on Loengud, praktilised töötoad, koolituspäevad ja kursused. Alates 2022. aastast on riigi poolt tellitud ja rahastatud neli suuremat AI teemalist kursust, mis mõeldud Eesti ettevõtete ja äriprofessionaalide teadmiste ja oskuste tõstmisele selles valdkonnas (vt lisainfot uudiste rubriigis allpool).

Loe lähemalt lehelt KOOLITUSED

Ankeetküsimustikud

Küsitlustes esitatud nimekirjad võivad ka sulle anda ideid AI kasutamisest või uut perspektiivi AI kasutamisest.


8  8 "" ""                 
8 8 e e eeeee e eeeee e e e eeeee
8eee8e 8 8 8 " 8 8 8 8 8 8 "
88 8 8e 8 8eeee 8e 8e 8e 8e 8 8eeee
88 8 88 8 88 88 88 88 88 8 88
88 8 88ee8 8ee88 88 88 88eee 88ee8 8ee88

/\/\
/ / \
/ / /\ \
\ \/ / /
\ / /
\/\/

Projektid

Ülevaade viimastest töödest ning projektidest

Loe lähemalt lehelt PROJEKTID

Tarmo tegeleb järgmiste teadus- ja erialagruppide ning ettevõtmiste korraldamisega.

TALTECH ÄRITEHISINTELLEKT. Äri-AI teadustöö ja rakendusuuringud Tallinna tehnikaülikoolis.

ÄRI-TEHISARU KLUBI (EESTI) – Inimestele, kel huvi tehisintellekti rakendamisele äris.

AI AND BUSINESS SOCIETY – AI teadlaste ja arendajate rahvusvaheline ühing, mille tegevus on suunatud AI rakendustele äris.

AI IN BUSINESS – iga-aastane Taltechis korraldatav rahvusvaheline teaduslik workshop. Osalemine tasuta.

AI4CE.ORG – AI for Credible Elections, a scientific project investigating the impact, challenges and opportunities of artificial intelligence in the elections context. Organized by AI researchers from University of South Carolina, University of Mississipi, University of Illinois and Tallinn University of Technology.

ESTONIA AI REVIEW – veebiväljaanne, mis koostab iga-aastast ülevaadet AI uuringutest Eesti teadusasutustes ja AI tehnoloogia rakendamisest Eesti ettevõtetes ning avalikus sektoris (veebileht valmimisel)


8  8                  
8 8 e e eeeee e eeeee eeee eeeee
8e 8 8 8 8 8 8 8 " 8 8 8
88 8 8e 8 8e 8 8e 8eeee 8eee 8e 8
88 8 88 8 88 8 88 88 88 88 8
88ee8 88ee8 88ee8 88 8ee88 88ee 88ee8
 • Koolituspäev “AI tekstiloome ja tekstianalüüs”

  Koolituspäev “AI tekstiloome ja tekstianalüüs”

  Sel kolmapäeval, 26.06.24 viisin läbi koolituspäeva teemal “AI tekstiloome ja tekstianalüüs”. Koolituse Tellijaks ja sihtrühmaks oli Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja nende kollektiiv. Tegemist oli ennekõike AI tekstianalüüsi ja tekstiloome koolitusega, mille eesmärk oli anda osalejatele teadmised, kuidas uusimaid AI meetodeid rakendada tööülesannete täitmisel. Samuti õpetati kriitiliselt hindama AI väljundeid valitud protsesside/ tööülesannete automatiseerimisel, kasutades selleks Taltechis…

 • Presentation of Virtual Risk Assistant (VRA) tool at ISPIM 2024 conference

  Presentation of Virtual Risk Assistant (VRA) tool at ISPIM 2024 conference

  Today I presented a paper titled “A rule-based risk assessment tool based on large language model” which was a pilot study done recently at Taltech. The presentation took place at session “AI & INNOVATION” at “XXXV ISPIM INNOVATION CONFERENCE” which is taking place in Tallinn this week, June 9-12, 2024. Download full paper here Presentation…

 • Delivering classes in LU summer school about AI workers

  Delivering classes in LU summer school about AI workers

  … It was 10:02 on Monday morning and I had just finished a lavish breakfast table at Belleveu hotel restaurant, Riga (Latvia). My phone rang and it was prof. Kalkis, starting the phone courteously asking how was my arrival to Riga. I replied accordingly, thanking for the invitation and expressing my best interest towards the…

 • AI õpetamise metoodikast BMDA konverentsil Gdanskis

  AI õpetamise metoodikast BMDA konverentsil Gdanskis

  Osalesin 25-27.04.2024 BMDA 22ndal konverentsil, mille selle aasta alapealkirjaks oli “Mastering the Future: AI Impact on Business Models and Practice”. Konverents toimus Gdanskis (Poolas). BMDA – Baltic Management Development Association (www.bmda.net) on ärikoolide assotsiatsioon, ühendades nii Baltikumi kui ka Soome, Norra, Tšehhi, Prantsuse ja Kasahhi, koole. Assotsiatsiooni kuulub ka tehnikaülikooli majandusteaduskond.Esitasin ettekande teemal “Examples of…

 • 27.sept, Teadlaste ööl “Augmenteeritud inimene”

  27.sept, Teadlaste ööl “Augmenteeritud inimene”

  Tulemas on üleeuroopaline Teadlaste öö (27.sept 2024). Tarmo Koppel teeb ettekande teemal “Augmenteeritud inimene – mil moel AI meid muudab“. Üritusel heidame pilgu viimase aja AI arengutele ning vaatame, mida toob lähitulevik. Esitame näiteid, kuidas AId kasutatakse ning teeme ka demonsratsioone tehnoloogiatest. Lõpuks üritame mõista, mil moel meid AI muudab ja kuidas selleks valmistuda. Ettekanne…

 • Kaks uut AI-teemalist kursust sügisel

  Kaks uut AI-teemalist kursust sügisel

  Taltechi Ärikorralduse instituut plaanib 2024.a. sügisel kahte uut AI-teemalist täienduskoolituse kursust. Lektor Tarmo Koppel. Kursuse läbinutele valjastatakse Taltechi täiendkoolituse tunnistus. Kursus: Tehisintellekti kasutamine jae- ja e-kaubanduses ning turunduses Alates 10.septembrist teisipäeviti ja neljapäeviti kl 16.00-19.00 viie nädala jooksul. Õppevorm onlines. Kursus on avatud kõikidele ning sinu osalemise eest tasutakse sihtfinantseerimisprogrammidest. Kursus käsitleb tehisintellekti ja selle…

 • Tuleviku töökohtadest Reaalkooli teaduspäeval

  Tuleviku töökohtadest Reaalkooli teaduspäeval

  2.04.2024 toimus Tallinna Reaalkooli 20. teaduspäev, kus Tarmo Koppel viis läbi külalistunni 12. klassi õpilastele. Ettekande teema oli “Tehisintellekti revolutsioon – milliseid töid teevad tulevikus inimesed ja milliseid masinad“. Peatselt keskkoolist iseseisvasse ellu astuvatele õpilastele andis teemakäsitlus mõtlemisainet, ennekõike arvestades käimasolevat AI-revolutsiooni. Viimase paari aasta jooksul oleme näinud, kuidas u iga 6 kuuga tuleb peale…