Tᒡ◯ᵔ◯ᒢ

Minu praegused uurimisteemad hõlmavad AI rakendusi ärikorralduses, eriti virtuaalassistente, suuri keelemudeleid ja otsustugisüsteeme. Koos oma tudengitega keskendume AI integreerimisele äriprotsessides, kombineerides generatiivset AI-d (suured keelemudelid ja multimodaalsed mudelid) reeglipõhise AI-ga ning kasutades selleks äriprotsesside juhtimise (BPM) mudeleid.

Minu varasemad tööd 2010ndatel käsitlesid tehnoloogilisi edusamme laiemalt – kuidas need mõjutavad ettevõtteid, töötajaid ja avalikkust ning millised riskid sellega kaasnevad. Need on seotud infotehnoloogia, riskijuhtimise ning inimtegurite valdkondadega. Täpsemalt puudutas see töötaja füüsilise ja kognitiivse seisundi/ võimekuse, sh produktiivsuse hindamiseks uute masinpõhiste meetodite väljatöötamist. See hõlmas ka tööohutust, füüsikalisi riskitegureid, sensorvõrke ning nutikaid töökohti.

Veelgi varem, alustasin oma teadustööd ettevõtte infosüsteemide valdkonnas (enterprise information management systems), kus viisin läbi ka esimese teadusmagistri töö (2004). Sellele järgnes äriotstarbeliste infosüsteemide arendustöö, juurutamine ning käitamine ärisektoris.

Teadustöö võtmesõnad

Digitaliseerimine – digitaalsed muutused, tehisintellekt, masinõpe, suured keelemudelid, multimodaalsed mudelid, virtuaalassistendid, reeglipõhine lähenemine, otsustugisüsteemid, veebirakendused, ennustav analüütika, ärianalüütika.

Küber-füüsilised süsteemid – tööstus 4.0, asjade internet (IoT), nutikad töökohad, sensorvõrgud, kiired andmed, suurandmete korje, signaalitöötlus, servaarvutused, mobiilsed seadmed, mobiilne ühenduvus, traadita infrastruktuur.

Juhtimine – juhtimise infosüsteemid, äriprotsesside juhtimine, operatsioonide parendamine, andmepõhine otsustamine, töökorraldus, inimtegurid, produktiivsus, riskijuhtimine ehk riskide identifitseerimine, hindamine ja neile reageerimine, ohutus, töökeskkond, eetika ja jätkusuutlik juhtimine (ESG).

Metoodika taksonoomia

Äriprotsesside juhtimine (business process management – BPM)
Minu uuringute metodoloogia aluseks on enamasti äriprotsesside juhtimise teooriad. Need on süsteemsed lähenemised organisatsiooni äriprotsesside parandamiseks ja optimeerimiseks. BPMi eesmärk on suurendada ettevõtte efektiivsust, produktiivsust ja paindlikkust, tagades samas kvaliteedi ja vastavuse regulatsioonidele.

Uuringute läbiviimisel hõlmatakse alljärgnevaid tegevusi.

 1. Protsesside modelleerimine (process modelling) So organisatsiooni töövoogude ja protsesside kaardistamine, et mõista nende toimimist ja suhteid. Modellimine aitab visualiseerida protsesse, identifitseerida kitsaskohti ja võimalusi parandamiseks.
 2. Protsesside analüüs (process analysis) So eksisteerivate protsesside hindamine nende efektiivsuse, kulude ja kvaliteedi aspektidest. Analüüsi abil tuvastatakse kitsaskohad ja määratletakse täiustamisvaldkonnad.
 3. Protsesside disain (process design) So uute või täiustatud protsesside loomine, mis vastavad organisatsiooni eesmärkidele ja vajadustele. See hõlmab protsesside lihtsustamist, automatiseerimist ja innovatiivsete lahenduste rakendamist.
 4. Protsesside juurutamine (process implementation) So kavandatud protsesside rakendamine praktilises töökeskkonnas. See hõlmab enamasti uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, personali koolitamist ja organisatsiooniliste muutuste juhtimist.
 5. Protsesside monitoorimine ja mõõtmine (process monitoring and measurement) So digitaliseeritud/ automatiseeritud protsesside tulemuslikkuse mõõtmine. See võimaldab reaalajas andmete kogumist ja analüüsi, et hinnata parendatud protsesside tõhusust ja teha järeldusi edasisteks täiendusteks.

  +-------------+   +-------------+   +-------------+
  |       |   |       |   |       |
  | Modelling +----->| Analysis  +----->|  Design  |
  |       |   |       |   |       |
  +-------------+   +-------------+   +-------------+
     ^                    |
     |                    v
    +----------------+   +-------------------+  
    |        |   |          |
    | Measurement  +<-----+ Implementation  |
    |        |   |          |
    +----------------+   +-------------------+

Joonis 1. Äriprotsesside juhtimise peamised etapid. Need toimivad iga alamprotsessi puhul, mida automatiseeritakse AI lahendusega.

Kui nimetatud teemad puudutavad ka Sind, palun võta soovi korral ühendust koostööks lehel KONTAKT!