Teenused

Organisatsiooni/ ettevõtte tasemel

Ettevõtetele jm organisatsioonidele osutatavad teenusd ja teadusarenduskoostöö.
Teenused ettevõtete digitaliseerimise pipeline alguses ja lõpus.

PIPELINE:

  1. Ettevõtte tegelike digivajaduste väljaselgitamine; Milleks tehnoloogia praegu võimeline on – mis töötab ja mis mitte; Edukatest kasutusjuhtumitest õppimine vaadeldava ev kontekstis; Feasibility uuringud; Business process management; AI-infused toodete/teenuste disain.
  2. Arvutiteadus: tehnoloogia arendustöö – uute lahenduste väljatöötamine.
  3. IT arendustegevus: tehnoloogia rätseplahendused ja juba turul olevate lahenduste installeerimine ettevõttes.
  4. Ettevõtte digitaalse transformatsiooni käigus töötajate koolitamine; efektiivsusuuringud – kas uued AI-lahendused annavad soovitavat efekti.

Makromajanduse tasemel

Milline peaks olema digitaliseerimise mudel, mis erasektorit kõnetaks, suudaks ettevõtteid kaasata ning ka tegelikult rakendust leiaks. Seda saab selgitada kaardistamisega, sobivusuuringutega, piloteerimisega ja efektiivsusuuringutega. Makromajanduse tasemelt on vajadus selgitada, kuidas ettevõtete tegevusmudelid mõjutavad ettevõtete olemasolevaid äriprotsesse ning mil määral muudab see info loomise, liikumise ja talletamise praktikaid. Samuti tuleb vaadata üldist pilti – kuidas see panustab ettevõtete konkurentsivõimele nii Eestis kui globaalselt; – kas mudel võib muuta ka ettevõtete strateegilist käitumist.